حواشی فیلم سینمایی «فصل کرگدن» (2 حاشیه)

فیلم سینمایی «فصل کرگدن»، بر اساس داستان زندگی واقعی «صادق کمانگر»، شاعر و نویسنده کرد تبار ساخته شده است.
فیلم سینمایی «فصل کرگدن»، به مدت «88 دقیقه» است.