حواشی فیلم سینمایی «اعترافات با دور تند» (1 حاشیه)

فیلم سینمایی «اعرافات با دور تند»، اولین همکاری مشترک بین «کوروش تهامی» (بازیگر) و «احمد کاوری» (کارگردان) است.