حواشی «پریوش نظریه» (3 حاشیه)

پریوش نظریه در انتخاب نقش‌ها و فیلم‌هایش همواره با حساسیت برخورد کرده است، چنانکه این حساسیت او را به بازیگری شاخص تبدیل کرده‌است.
از جمله ویژگی‌های وی به‌عنوان یک هنرمند زن، دغدغه‌اش در عرصه‌ی فیلمسازی است که در حوزه‌ی سینمای مستند در کنار بازیگری ادامه یافته‌‌است.
وی نگاه سخت گیرانه‌اش به مقوله‌ی هنر وسینما باعث شد برای بازی در فیلم بعدی‌اش پنج سال صبرکند.