چهارراه استانبول / یادداشت

تحریک و هیجان کاذب!

سام بهشتی : با تحریک و هیجان دادن کاذب، فشار آوردن به روح و روان مخاطب و بازسازی کاریکاتور گونه، یک حادثه تلخ در مدیوم سینما نمی توان فیلمی ساخت که دغدغه مند باشد.
تحریک و هیجان کاذب!
15 اردیبهشت 1397
شناسه نقد : 7436518
منبع: منظوم
نظرات مردم (1 نظر)
آرمان عسگری
ففط با قسمت بهرام رادانش موافقم بقیشو قبول ندارم
0 لایک
0 نظر
1397/02/15