مغزهای کوچک زنگ زده / نقد

طغیان گوسفند علیه چوپان

محمد حسن بورچی : این بار سیدی با پرداختی که به ویژه در فصل آغازین به ترکیبی از فیلم های نئورئالیستی چون معجزه در میلان (ویتوریو دسیکا، 1951) و فیلمهای گنگستری دهه 90 و آغاز قرن حاضر نظیر دار و دسته های نیویورکی (مارتین اسکورسیزی، 2002) شبیه است به درون یکی از کلونی های حاشیه تهران می رود
طغیان گوسفند علیه چوپان
14 بهمن 1396
شناسه نقد : 5540283
منبع: منظوم
نظرات مردم (1 نظر)
امیرحسین قاسم خانی
جناب بورچی من با اجازه جواب برخی از سوالات شما را از دید خودم میدهم:
- شاهین بواسطه رابطه برادری با شکور از سوی بقیه محترم شمرده می شود اگرنه کاره ای نیست در اداره این کولونی، ضمنا بدلیل اینکه ترسوست از سوی شکور مورد امتحان بریدن گوش قرار می گیرد و مردود می شود نه اینکه نافرمانی کند.
- در مورد کلیپ حق با شماست این فیلم موضوع جذابی برای مردم نیست که
دست به دست پخش شود. فیلم نامه در این قسمت اشتباه کرده است اما همین مقدار در این نوع کلونی کافیست که موجب اتفاقات بعدی شود
- عمل شهره برای شکور موجب گرفتن چنین تصمیمی نشده است که با توضیح، شهره از مرگ نجات پیدا کند، پخش شدن فیلم و القائات شاهین موجب این تصمیم شده است.
یعنی تصمیم شکور به قتل خواهر بدلیل خود او نیست بدلیل حفظ آبروست.
- در این خانواده شکور قدرت محض است و شهره نیز در مقابل او کاملا منفعل است اما بدلیل پشتیبانی های پدر و مادر خود اختیارات محدودی دارد که به مذاق برادران خوش نمی آید و همین شاید باعث عدم تطابق کنش ها و واکنشها می شود.
- این که شهره چرا آنکار را انجام داده ربطی به موضوع داستان ندارد که به آن پرداخته شود
- سوالات مربوط به سامان و شهروز از فرهاد پرسیده می شود که برخی جواب داده می شود و برخی خیر؛ اما ضربه اصلی را شاهین در همین سکانس می زند و موضوع سامان و ... را بی اهمیت می کند
- برای شهروز عمل به فرمان خشونت مهم است نه چیز دیگر حالا میخواهد علیه خواهر باشد می خواهد علیه پلیس یا ...
- اینکه چرا پلیس تابحال حمله نکرده را می توان از خونسردی شکور در هنگام شنیدن خبر پیدا شدن خودروی سرقتی توسط پلیس فهمید مخصوصا وقتی که در پایان فیلم عدم حضور شکور باعث خراب شدن خانه های محله هم می شود و این موضوع اصلی قصه است. تا وقتی چوپان بود نه شهرداری بود نه پلیس. حال آنکه چه شد که یکدفعه پلیس حمله کرد هم اگر فکرکنید اتفاق عجیبی نیست برخی اوقات نمی شود که بشود.
- رابطه شاهین و شکور رابطه برادری بوده و این در تمام فیلم جاریست بنظر می رسد جنابعالی بسیار بدبینانه به فیلمنامه نگاه و سپس حمله می کنید.
- این فیلم شعار ندارد، چون شخصیتهایش در جایگاهی نیستند که شعاری بدهند و پیغامی داشته باشند، این فیلم فقط نمایش شخصیتها و مکانهایی است که وجود دارد اما بهردلیلی توسط مردم عادی دیده نمی شود و فقط وقتی مردم عادی با آن برخورد می کنند که شخصیتهای مانند این افراد به سطح شهر بیایند!
- بعد از آزادی شهروز در سکانس پایانی و پخش نریشن جوپان روی این سکانس معلوم است که شهروز چوپان بعدی است و کار شاهین که توسط شکور تهدید شده است تمام است پس دیگری شاهینی نیست که بچه ای باشد .
2 لایک
0 نظر
1397/07/08