مغزهای کوچک زنگ زده / نقد

خشم و هیاهو

محمدحسین رحیمی : سیدی را پیش از این به عنوان سازندۀ ایده‌هایی می‌شناختیم که ابتر می‌ماندند؛ و این بار با کارگردانی رو به روییم که یک قدم نسبت به گذشته به پیش رفته اما هنوز به مقصد نرسیده است.
خشم و هیاهو
18 بهمن 1396
شناسه نقد : 7686975
منبع: نقد روز
نظرات مردم (1 نظر)
کارن
اعترافات ذهن خطرناکِ سیزده در آفریقا
0 لایک
0 نظر
1397/07/10