شش اثر دفاع مقدس با سوژه‌ای خاص
خلبان‌هایی که با فیلم‌هایشان ماندگار شدند
در سینما و تلویزیون ایران آثار مربوط به دفاع مقدس به وفور یافت می‌شود، اما آثاری که بهزندگی شهدای خلبان می‌پردازند انگشت شمارند. برخی از این فیلم‌ها واقعا دیدنی از آب درآمدند.
05 آبان 1396
تمامی اخبار و مطالب مرتبط با "سیمرغ (1371)"
نویسنده پایخت، مرد هزار چهره، باغ مظفر، قهوه تلخ ...