آتوسا راستی‌ درباره آخرین اثرش گفت:
«انتخاب» را آماده پخش دارم
آتوسا راستی در گفتگو با منظوم ضمن بیان اینکه انتخاب را آماده پخش دارد، مژده حضور دومین کتابش در نمایشگاه کتاب را به علاقمندان تئاتر داد.
13 اردیبهشت 1396
تمامی اخبار و مطالب مرتبط با "بگذار آفتاب برآید (1378)"
نویسنده پایخت، مرد هزار چهره، باغ مظفر، قهوه تلخ ...