امین زندگانی و آفرین عبیسی هم بازی شدند
«خانمْ سادات» بازیگران خود را شناخت
آفرین عبیسی بدر این فیلم که به موضوع زندگینامه شهید «محسن حاجی حسنی کارگر» می‌پردازد، قرار است نقش مادر این شهید قاری در منا را بازی کند.
10 اسفند 1394
تمامی اخبار و مطالب مرتبط با "آفرین عبیسی"
نویسنده پایخت، مرد هزار چهره، باغ مظفر، قهوه تلخ ...