محمد شایسته

‏محمد شایسته‏
Mohammad Shayesteh

تهیه کننده
جانشین تولید
مجری طرح

محمد شایسته، تهیه کننده، جانشین تولید و مجری طرح سینما و تلویزیون، در آثاری همچون فیلم سینمایی «قانون مورفی»، فیلم سینمایی «50 کیلو آلبالو» و فیلم سینمایی «خانه دختر» فعالیت داشته است.

سوابق کاری محمد شایسته
تهیه کننده
جانشین تولید
مجری طرح
مدیر تولید