انتقاد علی نصیریان از فصل دوم «شهرزاد»
«قصه فصل دوم شهرزاد مشکل دارد»
علی نصیریان، بازیگر تقش بزرگ آقا در فصل اول شهرزاد در مصاحبه‌ای از قصه فیلم انتقاد کرد و برای برای بازی دوباره در نقش بزرگ ابراز علاقه کرد.
14 شهریور 1396
تمامی مصاحبه های "علی نصیریان"
نویسنده پایخت، مرد هزار چهره، باغ مظفر، قهوه تلخ ...