گالری عکس طاهر پیشوایی

1 از 3 عکس

طاهر پیشوایی در نشست خبری فیلم سینمایی به وقت شام به همراه ابراهیم حاتمی‌کیا، هادی حجازی‌فر، مهدی جعفری، محمد شعبان، کارن همایون‌فر و محمود گبرلو

طاهر پیشوایی در نشست خبری فیلم سینمایی به وقت شام به همراه ابراهیم حاتمی‌کیا، هادی حجازی‌فر، مهدی جعفری، محمد شعبان، کارن همایون‌فر و محمود گبرلو