گالری عکس کاوه صباغ زاده

1 از 9 عکس

کاوه صباغ زاده در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به همراه ناصر سجادی حسینی، دانش اقباشاوی، حامد کمیلی، سید‌فرید سجادی‌‌حسینی، سارا بهرامی، رضا سخایی، معین‌رضا مطلبی و مهدی صباغ‌زاده

کاوه صباغ زاده در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به همراه ناصر سجادی حسینی، دانش اقباشاوی، حامد کمیلی، سید‌فرید سجادی‌‌حسینی، سارا بهرامی، رضا سخایی، معین‌رضا مطلبی و مهدی صباغ‌زاده