گالری عکس دانش اقباشاوی

1 از 2 عکس

دانش اقباشاوی در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به همراه کاوه صباغ زاده، ناصر سجادی حسینی، حامد کمیلی، سید‌فرید سجادی‌‌حسینی، سارا بهرامی، رضا سخایی، معین‌رضا مطلبی و مهدی صباغ‌زاده

دانش اقباشاوی در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به همراه کاوه صباغ زاده، ناصر سجادی حسینی، حامد کمیلی، سید‌فرید سجادی‌‌حسینی، سارا بهرامی، رضا سخایی، معین‌رضا مطلبی و مهدی صباغ‌زاده