گالری عکس دانش اقباشاوی

1 از 2 عکس

دانش اقباشاوی در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به همراه کاوه صباغ زاده، ناصر سجادی حسینی، حامد کمیلی، سید فرید سجادی‌ حسینی، سارا بهرامی، رضا سخایی، معین‌رضا مطلبی و مهدی صباغ‌زاده

دانش اقباشاوی در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به همراه کاوه صباغ زاده، ناصر سجادی حسینی، حامد کمیلی، سید فرید سجادی‌ حسینی، سارا بهرامی، رضا سخایی، معین‌رضا مطلبی و مهدی صباغ‌زاده