گالری عکس مهدی صباغ‌زاده

1 از 2 عکس

مهدی صباغ‌زاده در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به همراه کاوه صباغ زاده، ناصر سجادی حسینی، دانش اقباشاوی، حامد کمیلی، سید‌فرید سجادی‌‌حسینی، سارا بهرامی، رضا سخایی و معین‌رضا مطلبی

مهدی صباغ‌زاده در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به همراه کاوه صباغ زاده، ناصر سجادی حسینی، دانش اقباشاوی، حامد کمیلی، سید‌فرید سجادی‌‌حسینی، سارا بهرامی، رضا سخایی و معین‌رضا مطلبی