گالری عکس مهدی جعفری

1 از 3 عکس

مهدی جعفری در نشست خبری فیلم سینمایی به وقت شام به همراه ابراهیم حاتمی‌کیا، طاهر پیشوایی، هادی حجازی‌فر، محمد شعبان، کارن همایون‌فر و محمود گبرلو

مهدی جعفری در نشست خبری فیلم سینمایی به وقت شام به همراه ابراهیم حاتمی‌کیا، طاهر پیشوایی، هادی حجازی‌فر، محمد شعبان، کارن همایون‌فر و محمود گبرلو