گالری عکس کارن همایون‌فر

1 از 13 عکس

کارن همایون‌فر در نشست خبری فیلم سینمایی به وقت شام به همراه ابراهیم حاتمی‌کیا، طاهر پیشوایی، هادی حجازی‌فر، مهدی جعفری، محمد شعبان و محمود گبرلو

کارن همایون‌فر در نشست خبری فیلم سینمایی به وقت شام به همراه ابراهیم حاتمی‌کیا، طاهر پیشوایی، هادی حجازی‌فر، مهدی جعفری، محمد شعبان و محمود گبرلو