گالری عکس معین‌رضا مطلبی

1 از 3 عکس

معین‌رضا مطلبی در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به همراه کاوه صباغ زاده، ناصر سجادی حسینی، دانش اقباشاوی، حامد کمیلی، سید فرید سجادی‌ حسینی، سارا بهرامی، رضا سخایی و مهدی صباغ‌زاده

معین‌رضا مطلبی در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به همراه کاوه صباغ زاده، ناصر سجادی حسینی، دانش اقباشاوی، حامد کمیلی، سید فرید سجادی‌ حسینی، سارا بهرامی، رضا سخایی و مهدی صباغ‌زاده