گالری عکس معین‌رضا مطلبی

1 از 3 عکس

معین‌رضا مطلبی در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به همراه کاوه صباغ زاده، ناصر سجادی حسینی، دانش اقباشاوی، حامد کمیلی، سید‌فرید سجادی‌‌حسینی، سارا بهرامی، رضا سخایی و مهدی صباغ‌زاده

معین‌رضا مطلبی در اکران افتتاحیه فیلم سینمایی ایتالیا ایتالیا به همراه کاوه صباغ زاده، ناصر سجادی حسینی، دانش اقباشاوی، حامد کمیلی، سید‌فرید سجادی‌‌حسینی، سارا بهرامی، رضا سخایی و مهدی صباغ‌زاده