گالری ویدیو غاشیه (1399)

تیزر فیلم کوتاه "غاشیه" به کارگردانی علی جلالی
تیزر فیلم کوتاه "غاشیه" به کارگردانی علی جلالی