گالری ویدیو یک کیلو و بیست و یک گرم (1395)

انتشار تیزر فیلم سینمایی «یک کیلو و بیست و یک گرم»
انتشار تیزر فیلم سینمایی «یک کیلو و بیست و یک گرم»
اولین اکران رسمی فیلم «یک کیلو و بیست و یک گرم»
اولین اکران رسمی فیلم «یک کیلو و بیست و یک گرم»
نخستن تیزر و لوگوی فیلم سینمایی"یک کیلو و بیست و یک گرم "رونمایی شد
نخستن تیزر و لوگوی فیلم سینمایی"یک کیلو و بیست و یک گرم "رونمایی شد