گالری ویدیو دریاچه ماهی (1395)

سکانس دیدنی دریاچه ماهی
سکانس دیدنی دریاچه ماهی
شیرین زبانی بازیگر کودک فیلم «دریاچه ماهی» در فرش قرمز
شیرین زبانی بازیگر کودک فیلم «دریاچه ماهی» در فرش قرمز
ستاره اسکندری روی فرش قرمز فیلم «دریاچه ماهی» | منظوم
ستاره اسکندری روی فرش قرمز فیلم «دریاچه ماهی» | منظوم