گالری ویدیو سید مجتبی شریعتی

معرفی منظوم مرجع سینما و تلویزیون توسط سیدمجتبی شریعتی مدیرعامل منظوم
معرفی منظوم مرجع سینما و تلویزیون توسط سیدمجتبی شریعتی مدیرعامل منظوم
استندآپ سیدمجتبی شریعتی مدیر منظوم درباره نظام رده‌بندی فیلم‌ها در برنامه رسانش
استندآپ سیدمجتبی شریعتی مدیر منظوم درباره نظام رده‌بندی فیلم‌ها در برنامه رسانش
چرا در ایران فیلم های +18 سال مخاطبان بیشتری دارند؟
چرا در ایران فیلم های +18 سال مخاطبان بیشتری دارند؟