گالری ویدیو نیما جاویدی

رونمایی از اولین تیزر پشت صحنه «سرخ پوست»
رونمایی از اولین تیزر پشت صحنه «سرخ پوست»
ویدئویی ببینید از دورخوانی "سرخپوست"
ویدئویی ببینید از دورخوانی "سرخپوست"