گالری ویدیو محسن قرایی

جشنواره فجر 97 - سیمرغ بهترین فیلم نامه: فیلم قصر شیرین
جشنواره فجر 97 - سیمرغ بهترین فیلم نامه: فیلم قصر شیرین
ورود حامدبهداد و محسن قرایی کارگردان فیلم سد معبر به فرش قرمز
ورود حامدبهداد و محسن قرایی کارگردان فیلم سد معبر به فرش قرمز