تاریخ تولد: 1365/02/26 | عضویت از آبان 1398  |  اصفهان
ستاره 1،580
بررسی 7
لیست 2
مشارکت 5
نمودار فعالیت‌های هفتگی
بیوگرافی مجتبی امین سیچانی
همکاری در تولید انیمیشنهای تیغه، کلاغها، خلیج فارس، هم بازی بد، پیامبر رحمت، جوانمرد، به زندگی ام قسم، قهرمان پوشالی،سایه مرگ و فیلم کوتاه دوستی و همچنین حضور در سریال از یادها رفته
ستاره‌ها
1،580