تاریخ تولد: 1366/05/09 | عضویت از دی 1398  |  دزفول
ستاره 155
بررسی 0
لیست 2
مشارکت 0

لیست "فیلم هایی که ارزش دیدن دارند"

دوستان اینها فیلم هایی هست که خودم از بین ۲۵۰ فیلم برتر خارجی و لیست ایرانی نگاه کردم و پسندیدم لیست بزودی تکمیلتر می شه .
11 نظر
پرزیوال
رستگاری در شاوشنک و میان ستاره ای خوب بود
1 لایک
0 نظر
5 ماه و 1 هفته پیش
پرزیوال
فهرست شیندلر که ضد بشریه
0 لایک
2 نظر
5 ماه و 1 هفته پیش
نعمت
کجاش ضد بشریه؟یه نازی کل پولاشو می ده یه عده یهودی رو از مرگ نجات داد در ضمن بر اساس واقعیت هست.
0 لایک
5 ماه و 1 هفته پیش
پرزیوال
اینکه نازی ها رو بد نشون داده و یهودی ها رو مظلوم ضد بشری نیست؟؟؟
0 لایک
5 ماه و 1 هفته پیش
سفوف
در ظمن نعمت نفهم دیگه برای من پیام نفرست نمی فهمی دو بار محترمانه گفتم نفهمیدی
2 لایک
2 نظر
5 ماه و 3 هفته پیش
نعمت
معذرت می خوام به یاد ندارم براتون پیام فرستاده باشم.ولی اگه اشتباهی شده عذر می خوام.
0 لایک
5 ماه و 1 هفته پیش
سفوف
من هم عذرخواهی میکنم
0 لایک
5 ماه و 1 هفته پیش
حمید ارضی
دارای اسکول
1 لایک
0 نظر
5 ماه و 3 هفته پیش
حمید ارضی
خیلی لیست چرت و کهنه و مذخرف دارا یعنی خیلی ندارا هستی که فیلم خوب نمی بینی و یه کاربر فحاشی میکنی ادب هم خوب چیزی سفوف جان ولش کن بچه است دیگه معنی فیلم رو نمی فهمه همین اینا سطح سینمایی کشور خودمون رو پایین آوردن که به فیلما گه افتخار میکنن نعمت جان نام لیست هم اصلا خوب نیست باید می نوشتی فیلم هایی که چرت بین ها نگاه میکنن یا فیلم های که ارزش آشغال انداختن هم ندارند
1 لایک
0 نظر
5 ماه و 3 هفته پیش
سفوف
خر
2 لایک
0 نظر
5 ماه و 3 هفته پیش
سفوف
خیلی لیست اشغال بدرد نخوره
2 لایک
0 نظر
5 ماه و 3 هفته پیش
بیوگرافی نعمت
نعمت هنوز متنی برای معرفی خودش ننوشته است.
ستاره‌ها
155