عضویت از دی 1398
ستاره 153
بررسی 1
لیست 1
مشارکت 0

لیست "فیلم هایی که ارزش دیدن دارند"

5 نظر
سفوف
در ظمن نعمت نفهم دیگه برای من پیام نفرست نمی فهمی دو بار محترمانه گفتم نفهمیدی
2 لایک
0 نظر
1 هفته قبل
حمید ارضی
دارای اسکول
1 لایک
0 نظر
1 هفته قبل
حمید ارضی
خیلی لیست چرت و کهنه و مذخرف دارا یعنی خیلی ندارا هستی که فیلم خوب نمی بینی و یه کاربر فحاشی میکنی ادب هم خوب چیزی سفوف جان ولش کن بچه است دیگه معنی فیلم رو نمی فهمه همین اینا سطح سینمایی کشور خودمون رو پایین آوردن که به فیلما گه افتخار میکنن نعمت جان نام لیست هم اصلا خوب نیست باید می نوشتی فیلم هایی که چرت بین ها نگاه میکنن یا فیلم های که ارزش آشغال انداختن هم ندارند
1 لایک
0 نظر
1 هفته قبل
سفوف
خر
2 لایک
0 نظر
1 هفته قبل
سفوف
خیلی لیست اشغال بدرد نخوره
2 لایک
0 نظر
1 هفته قبل
بیوگرافی نعمت
نعمت هنوز متنی برای معرفی خودش ننوشته است.
ستاره‌ها
153