حواشی فیلم سینمایی «عطر تلخ» (2 حاشیه)

فیلم‌برداری فیلم سینمایی «عطر تلخ»، 20 شهریور ماه سال 1396 در شهر «تهران»، کلید خورده است.
فیلم سینمایی «عطر تلخ»، نخستین اثر سینمایی بلند «علی ابراهیمی»، در مقام کارگردانی است.