حواشی سریال تلویزیونی «بوی باران» (4 حاشیه)

19 اسفند ماه سال 1396 «لوون هفتوان»، در محل تصویربرداری فیلم «عروس تاریک» دچار عارضه قلبی شد و بعد از انتقال وی به بیمارستان درگذشت.
سریال «عروس تاریکی»، برای «شبکه یک»، ساخته و تهیه شده است.
سریال «عروس تاریکی»، اولین حضور «لوون هفتوان»، در تلویزیون بود که وی از این حضور ناکام ماند.
سریال «عروس تاریکی»، دومین سریال «محمدرضا تخت‌کشیان»، در مقام «تهیه کنندگی»، است.