حواشی «احمدرضا اسعدی» (1 حاشیه)

در تابستان (1394) اخباری مبنی بر دستفروشی اسعدی در مقابل سینما شنیده‌شد. وی در این زمینه بیان کرد: «من در تمامی طول زندگی‌ام آموختم که دستم را جلوی کسی دراز نکنم و این روزها هم که در مقابل سینما «زرشک» می‌فروشم، خداوند را شاکرم که برای امرار معاشم کسب روزی حلال می‌کنم.» پیرو همین موضوع، جلسه‌ای با حضور احمدرضا اسعدی و نویسنده و عوامل فیلم «فردا» برگزار شد و بنا بر تصمیم گروه تولیدکننده‌ی فیلم و تهیه‌کننده قرار شد تمامی مبلغی که از فروش فیلم بر پرده سینماها به تهیه‌کننده می‌رسد در اختیار احمدرضا اسعدی، قرار بگیرد.