حواشی «علیرضا خمسه» (1 حاشیه)

علیرضا خمسه در مجموعه‌های پایتخت ۱، 2، 3 و 4 نقشی متفاوت را در نقش «بابا پنجعلی» ایفا کرد که مورد استقبال فراوان مخاطبان قرار گرفت.