گالری ویدیو علیرضا خمسه

غش کردن نقی معمولی - سکانس خنده دار پایتخت 5
غش کردن نقی معمولی - سکانس خنده دار پایتخت 5
سکانس خنده دار از سریال پایتخت 5
سکانس خنده دار از سریال پایتخت 5
روغن ریخته را نذر امامزاده کرده - سریال طنز پایتخت 5
روغن ریخته را نذر امامزاده کرده - سریال طنز پایتخت 5
بهترین و خنده دارترین سکانس های سریال پایتخت 5
بهترین و خنده دارترین سکانس های سریال پایتخت 5
نقی معمولی و پرتقال برزیلی سن خوزه - سکانس خنده دار پایتخت 2
نقی معمولی و پرتقال برزیلی سن خوزه - سکانس خنده دار پایتخت 2
ارسطو عامل و خواب جوجه دیدن - سریال پایتخت 2
ارسطو عامل و خواب جوجه دیدن - سریال پایتخت 2
کل کل های نقی ، رحمت و بهبود بر سر خروس دم سیاه - پایتخت 2
کل کل های نقی ، رحمت و بهبود بر سر خروس دم سیاه - پایتخت 2
کل کل های خنده دار خانواده نقی معمولی - پایتخت 2
کل کل های خنده دار خانواده نقی معمولی - پایتخت 2
از فیلم A Quiet Place 2 تا قسمت ویژه «پایتخت» برای نوروز
از فیلم A Quiet Place 2 تا قسمت ویژه «پایتخت» برای نوروز
نقی معمولی و ارسطوی بچه کش - پایتخت 5
نقی معمولی و ارسطوی بچه کش - پایتخت 5
علت فوت خشایار الوند نویسنده پایتخت چه بود؟
علت فوت خشایار الوند نویسنده پایتخت چه بود؟
علیرضا خمسه: سیمرغ نقش مکمل برازنده استاد نصیریان نبود
علیرضا خمسه: سیمرغ نقش مکمل برازنده استاد نصیریان نبود
علیرضاخمسه: پایتخت ۶ساخته می شود. مرگ بابا پنجعلی شایعه است
علیرضاخمسه: پایتخت ۶ساخته می شود. مرگ بابا پنجعلی شایعه است
نقی معمولی و گیر دادن به شراب خواری بالن دار - پایتخت 5
نقی معمولی و گیر دادن به شراب خواری بالن دار - پایتخت 5
قاطی کردن نقی معمولی و بهتاش - پایتخت 5
قاطی کردن نقی معمولی و بهتاش - پایتخت 5
کل کل های نقی ، بهتاش ، هما و ارسطو - پایتخت 5
کل کل های نقی ، بهتاش ، هما و ارسطو - پایتخت 5
بالن سواری خانواده نقی معمولی - پایتخت 5
بالن سواری خانواده نقی معمولی - پایتخت 5
ارسطو و سرکار گذاشتن نقی معمولی - پایتخت 5
ارسطو و سرکار گذاشتن نقی معمولی - پایتخت 5
بهتاش و مسخره کردن نقی معمولی - پایتخت 5
بهتاش و مسخره کردن نقی معمولی - پایتخت 5
ارسطو، رحمت و بهتاش به دنبال مرغ - پایتخت 5
ارسطو، رحمت و بهتاش به دنبال مرغ - پایتخت 5
ماجرای عشق اول نقی و شباهتش با یه داعشی
ماجرای عشق اول نقی و شباهتش با یه داعشی
غیرتی شدن نقی معمولی در هواپیما - پایتخت 5
غیرتی شدن نقی معمولی در هواپیما - پایتخت 5
سلفی گرفتن بهتاش با کاسه توالت - پایتخت 5
سلفی گرفتن بهتاش با کاسه توالت - پایتخت 5
پشت صحنه ویلچر فروختن نقی - پایتخت 5
پشت صحنه ویلچر فروختن نقی - پایتخت 5