حواشی «هنگامه فرازمند» (1 حاشیه)

چکامه چمن‌ماه دختر هنگامه فرازمند، به کشور ترکیه مهاجرت کرده و در شبکه‌ی جم مشغول فعالیت است.