لاتاری / نقد

گنه کرد در بلخ آهنگری …

حسین خداپرست : ریتم فیلم کند است. اصرار بیش از حد مهدویان بر واقعی بودن و داکیومنتری وار پیگیری کردن، فیلم را از نفس می اندازد. باعث شده درام شکل نگیرد.
 گنه کرد در بلخ آهنگری …
04 مهر 1397
شناسه نقد : 5454673
منبع: مدرسه آینه
نظرات مردم (1 نظر)
علیرضا جعفری
کاملا نقد جالبی بود.ازین نظر به فیلم نگاه کرده بودم.
0 لایک
0 نظر
1397/07/04