هامون / یادداشت

زمان و زبان هامون

شاپور عظیمی : فیلم با یک کابوس آغاز می‌شود و با یک کابوس به پایان می‌رسد و دوباره با کابوسی دیگر آغاز می‌شود. کابوسی که این بار حقیقی است و تنهایی را با حقیقت آمیخته است.
زمان و زبان هامون
22 شهریور 1395
شناسه نقد : 0314697
منبع: مد و مه
نظرات مردم (1 نظر)
عباس لنگرودی
من هم با هامون سالها زندگی کردم ، بارها دیدمش از نوجوانی تا الان از هفتاد تا ۹۹ سبک جدیدی بود بازیها جالبتر بودن ، کم کم به معانی فلسفی فیلم پی بردم ، بنظر من علی عابدینی حمید هامون رو نجات نداد ، او راحت شده بود ( اگر دقت کنید در قبل از نجات ، درون رویای شیرینش زنش باهاش مهربان کارها ردیف ، محصولات بفروش رسیده و کسی کلاهش را برنمیداشت ، اما برگشت به دنیا و توسری خوردن ها شروع شد باهمان باد
زنده باد یاد ونام خسرو
ارادتمند عباس زرشکی لنگرودی
0 لایک
0 نظر
5 ماه پیش