در اين خاك در اين خاك در اين مزرعه پاك بجز مهر بجز عشــق دگر تخم نكاريم #مولانا تبريك به اميدصالحى بابت كانديدشدن بهترين عكاس در پنجمين جشن عكاسان سينماى ايران براى فيلم ماه ماهِ مان👏🏼🏆
الناز شاکردوست | در اين خاك در اين خاك در اين مزرعه پاك 
بجز مهر بجز عشــق دگر تخم نكاريم #مولانا  تبريك به اميدصالح...
995
16 هفته قبل