... .. همه تغییرات بزرگ وقتی شروع میشه که شما تصمیم میگیری مثل همه نباشی... عکس از عرفانِ کاستاکورتا @erfanakbari #پندار_اکبری #pendarakbari #iranianartist #iran #iranianactor #art #artist #honar #honarmandan
پندار اکبری | ...
..
همه تغییرات بزرگ وقتی شروع میشه که شما تصمیم میگیری مثل همه نباشی...
عکس از عرفانِ کاستاکورت...
211
17 هفته قبل