• اجراى 'ملاقات' ديشب به پايان رسيد. بهار ١٣٧٤ استاد سمندريان متن بى نظير 'ملاقات بانوى سالخورده' را به ما معرفى كرد و در كلاسمان در آموزشگاه سمندريان، اين متن را دورخوانى كرديم. سالها به روى صحنه بردن اين متن براى من فقط رؤيايى شيرين بود.. تا اينكه بهمن ماه ١٣٨٣ تمرين اين نمايش را همراه با هنرجويانم در آموزشگاه كارنامه و البته رضا بهبودى عزيز و سياوش چراغى پور نازنين شروع كرديم. اميدوار بوديم در سال ٨٤ اين نمايش را به مرحله اجرا برسانيم؛ ولى اين اتفاق سال ٨٤ و حتى ٨٥ نيفتاد و ما مدتها روزانه ٥ ساعت تمرين مى كرديم و تمرين مى كرديم... سالها گذشت و من همواره منتظر شرايطى بودم كه اين پروژه ناتمام را تمام كنم... مهر ماه ٩٧ با همراهى تعدادى از بازيگران و هنرجويانى كه با انگيزه در تمرينات آن سالها شركت داشتند در كنار هنرجويان جديد و بازيگرانى كه تازه به پروژه پيوسته بودند، دوباره تمرين 'ملاقات' آغاز شد... و بالاخره بعد از سالها در اسفند ٩٧ يك رؤياى ناتمام روى صحنه جان گرفت. با تشكر و قدردانى از همه بازيگران، عوامل، همكاران و دوستانى كه عاشقانه اين نمايش را همراهى كردند و تماشاگرانى كه انرژى عالى شان را به همه ما هديه كردند... • شرح عكس: 'شام اول در گولن': "يك ميليارد به گولن مى دم به شرط اينكه يه نفر آلفرد ايل رو بكشه." / عكس: محمدصادق زرجويان • ‘The First Supper in Güllen’: “One billion for Güllen, if someone kills Alfred Ill.’/ Photo by Mohammad Sadegh Zarjooyan • #تئاتر_شهر ‏#parsapirouzfar #parsapiroozfar #پارساپيروزفر #پارسا_پيروزفر #دورنمات #رضا_بهبودى #پانته_آ_پناهى_ها #سياوش_چراغى_پور #افشين_خورشيد_باخترى #داريوش_موفق #هومن_كيايى #مهدى_حسينى_نيا #نورالدين_حيدرى_ماهر #سيامك_احصايى #گلنازگلشن #عباس_عباسى #تئاتر ‏#dürrenmatt
پارسا پیروزفر | •
اجراى 'ملاقات' ديشب به پايان رسيد. بهار ١٣٧٤ استاد سمندريان متن بى نظير 'ملاقات بانوى سالخورده' ر...
516
23 هفته قبل