درسهاى بازيگرى قسمت اول سکانسى جاودانه از بازى اسطوره بازيگرى مارلون براندو در فيلم پدرخوانده1 ارزش اخلاقى دادن به شجاعت و وفادارى به همسر به عنوان خصيصه هاى مردانگى و نکوهش خيانت به عنوان توصيه هاى پدرانه دون کورليونه به پسرانش! اينها به زيبايى با خلاصه و موجزترين حركات و اعمال مارلون براندو در بازى به نظر در اينجا بيشتر برونگرا و استيليزه او نمايان است. البته دکوپاژ و ميزانسن هاى زيباى کاپولا را نيز در كارگردانى و چگونگى قرار دادن براندو و سايرين در قاب نبايد از نظر دور داشت. پسرخوانده ارتيست از اينكه كارگردانى نقش را به او نداده پيش پدرخوانده اش دون كورليونه گريه ميكند. پدرخوانده او را يقه كرده به شكلى که پدر فرزندش را تنبيه کند به او كشيده ميزند و او را نكوهش مى كند که....مثل زنها گريه ميكنى؟ در بعد از اين با خنده پسرخوانده ديگر او که وکيل وى است مواجه ميشويم كه خنده او به گريه پسرخوانده ارتيست؛ عمل متضادى است که شخصيت شجاع و صبور و غير ترسو او را نشان ميدهد و البته وفادارى او به پدرخوانده خصيصه ديگرى است که از قرار گرفتن او در اولويت دوم و بين در نحوه و ترتيب معرفى پسرها در فيلم به ذهن مى رسد. چون بعد از او سانى پسر بزرگ کورليونه وارد اتاق مى شود که البته همانطور که از سکانس قبل دستگيرمان شده اهل خيانت كردن به همسرش است و ورود او در اين سكانس بعد از پلان خنده پسرخوانده وفادار به كورلوينه است. مارلون براندو در نقش پدرخوانده با نبوغش در بازيگرى به محض ورود سانى به او پشت مى کند و از پسرخوانده ترسويش مي پرسد: وقت صرف خاتواده ات مى کنى؟... چون مردى که وقت صرف خانواده اش نکند مرد نيست. اين جمله ها را اصطلاحا (به در مى گويد كه ديوار بشنود).به عبارتى به پسرخوانده ترسو مى گويد تا پسر خودش سانى را متوجه خصلت بدش(خيانت)كند و تقسيم نگاه براندو در نگاه زياد به پسرخوانده ترسو و نگاه کم به پسرخودش سانى و پشت کردن به او نشان از قهرى پدرانه و کنايه گويى به سانى است و از طرفى گويا خيانت سانى به همسرش را پست تر از ترسويي پسرخوانده ارتيست نشان مي دهد ؛ زيرا در مقابل سانى خيانت كار حتى پسرخوانده ترسويش را نوازش مى کند. دوستان عزيز! در کامنت هايتان نكات ديگرى را که در اين سكانس زيبا به لحاظ بازيگرى و کارگردانى و... درک کرده ايد بنويسيد. با تشكر مجيد زارع زاده #بازيگري #بازيگر #پدرخوانده #مارلون_براندو #آموزش_بازيگري #درسهاى_بازيگرى
0
6 روز قبل