صدبار گفتم رنگی نباش سیاه رنگ توست... نخند... نخوان... فریاد نزن... لال شو صدای قدم هایت را مبادا بشنود کسی سبک باش یک حضورِ بی حضور سیاه و بی حجم بیا و در وجودت برای ما جنین را بتابان در آغوش بگیر به ثمر برسان و بیصدا و بی حجم و سیاه در خلوت خاموشت بسوز و برو ما برایت به جای حضور سیاه و بی حجمت در آگهی ترحیم گلی مینشانیم و دعا میخوانیم و اشک تمساح می ریزیم و به یاد مادر فداکار، همسر مهربان شب هفت میگیریم و با وجود سیاه بی حجم دیگری جایت را پر میکنیم .... رنگ و حجم و صدا تو را به شعله رساند و دنیا فهمید چه باک؟ ما قطب هایت را می شماریم و در انتظار دربی عاقبت استادیوم صدهزار پسری را با حضور دود آلود چند بی حجم رنگی به شادمانی آذین میبندیم و فریادِ "موفق شدیم" سر میدهیم!! ما خوش خیال های سبکسر مداوم.... ..... واقعیت اما  در پس این بازی ست هرگز نخواهیم خواند ترا به آنچه خداوند از ازل آفرید انسان... لادن طباطبایی نوزدهم مرداد نود و هشت . #لادن_طباطبایی #بازیگر #دختر_آبی #دلنوشته #دلتنگی #اتود *** یکی از اتودهای شخصی ام رو که بر اساس همین دلنوشته هست برای دوستان به اشتراک می گذارم.
لادن طباطبایی | صدبار گفتم رنگی نباش
سیاه رنگ توست...
نخند... نخوان...
فریاد نزن...
لال شو
صدای قدم هایت را مبادا ب...
351
19 هفته قبل