گالری عکس فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ (1395)

1 از 17 عکس

اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ با حضور محمدرضا گلزار

مراسم اکران خصوصی فیلم «خشکسالی و دروغ» عکاس:الهه کریمی
اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ با حضور محمدرضا گلزار اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ با حضور خاطره اسدی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ با حضور خاطره اسدی، محمدرضا گلزار و مهدی محرابی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ با حضور خاطره اسدی و مهدی محرابی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ با حضور محمدرضا گلزار اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ با حضور خاطره اسدی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ به کارگردانی پدرام علیزاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ با حضور محمدرضا گلزار اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ با حضور مارال فرجاد اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ با حضور کاظم بلوچی و مهدی محرابی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ با حضور پدرام علیزاده اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ با حضور پدرام علیزاده، محمدرضا گلزار و مهدی محرابی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ با حضور شهرام حقیقت‌دوست اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ با حضور خاطره اسدی اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ با حضور مارال فرجاد اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ با حضور محمدرضا رهبری اکران افتتاحیه فیلم سینمایی خشکسالی و دروغ با حضور محمدرضا گلزار