اکران مردمی «به‌وقت شام» با حضور ابراهیم حاتمی‌کیا و هادی حجازی‌فر

اکران مردمی «به‌وقت شام» با حضور ابراهیم حاتمی‌کیا و هادی حجازی‌فر روز دوشنبه 20 فروردین در سینما شکوفه برگزار شد.
اکران مردمی «به‌وقت شام» با حضور ابراهیم حاتمی‌کیا و هادی حجازی‌فر
اکران مردمی «به‌وقت شام» با حضور ابراهیم حاتمی‌کیا و هادی حجازی‌فر
اکران مردمی «به‌وقت شام» با حضور ابراهیم حاتمی‌کیا و هادی حجازی‌فر
اکران مردمی «به‌وقت شام» با حضور ابراهیم حاتمی‌کیا و هادی حجازی‌فر
اکران مردمی «به‌وقت شام» با حضور ابراهیم حاتمی‌کیا و هادی حجازی‌فر
اکران مردمی «به‌وقت شام» با حضور ابراهیم حاتمی‌کیا و هادی حجازی‌فر