دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی بارکد (1394)

(بهرام رادان): پشت هر آدمی یه داستانی هست و پشت هر داستانی یه آدم، بهتره قبل از هر قضاوتی یکم صبر داشته باشیم...
(محسن کیایی): کسی که 24 ساعته تو فیس بوکه معتاد نیست، تنهاست!...