حواشی فیلم سینمایی «بارکد» (4 حاشیه)

اولین فیلمی که مصطفی کیایی تهیه‌کنندگی آن را برعهده دارد.
«بارکد» پنجمین همکاری محسن کیایی و برادرش مصطفی کیایی بعد از «بعد از ظهر سگی سگی»، «ضد گلوله»، خط ویژه» و «عصر یخبندان» است.
این دومین همکاری بهرام رادان و سحر دولت شاهی با مصطفی کیایی بعد از فیلم «عصر یخبندان» است.
فیلم در ابتدا «صاف‌کننده» نام داشت.