دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی عرق سرد (1396)

(امیر جدیدی): چهار تا گل زدی و چهارتا عکس گرفتی ، فکر کردی خبریه ؟
کی بودی تو ؟ علاقه مند
(باران کوثری): خوب از من نردبوم ساختی برای خودت!
رفاقت کدوم زن با کدوم زن مونده که شما دومیش باشی؟
هی به بهانه اینکه شوهر داری آف میگیری نمیای تمرین! اونم می پیچونه باهات میاد!
نمود زندگی ما رو این فوتبال!
ما قائم به فرد نیستیم؛ ایشالا تیم بهترین بازی رو میکنه!