دیالوگ های ماندگار فیلم سینمایی عادت نمی‌کنیم (1394)

(ساره بیات): همیشه هر وقت باید یه کاری بکنی کلا هیچ کاری نمی‌کنی.
(ساره بیات): نمی‌تونم بپذیرم که تا این حد پیش رفتی، ولی دلیلی هم ندارم که نرفتی!