گالری ویدیو متری شیش‌و‌نیم (1396)

انتقاد سعید روستایی از ممیزی های «متری شیش و نیم»
انتقاد سعید روستایی از ممیزی های «متری شیش و نیم»
رونمایی از تیزر جدید «متری شیش و نیم»
رونمایی از تیزر جدید «متری شیش و نیم»
رونمایی از آنونس جدید متری شیش و نیم همزمان با ۱۰ میلیاردی شدن
رونمایی از آنونس جدید متری شیش و نیم همزمان با ۱۰ میلیاردی شدن
رونمایی از آنونس جدید متری شیش و نیم در آستانه ۶ میلیاردی شدن
رونمایی از آنونس جدید متری شیش و نیم در آستانه ۶ میلیاردی شدن
تیزر جدید متری شیش و نیم
تیزر جدید متری شیش و نیم
اولین آنونس «متری شیش و نیم»
اولین آنونس «متری شیش و نیم»
انتشار سکانسی با بازی درخشان نوید محمدزاده در فیلم "متری شیش و نیم"
انتشار سکانسی با بازی درخشان نوید محمدزاده در فیلم "متری شیش و نیم"
دخانچی: "متری شیش و نیم" تلفیق فقر و اعتیاد است
دخانچی: "متری شیش و نیم" تلفیق فقر و اعتیاد است
سکانس حذف شده فیلم «متری شیش و نیم»
سکانس حذف شده فیلم «متری شیش و نیم»
سخنان گارگردان متری شش و نیم خطاب به وزیر فرهنگ
سخنان گارگردان متری شش و نیم خطاب به وزیر فرهنگ
درگیری لفظی در مراسم نشست فیلم "متری شیش و نیم"
درگیری لفظی در مراسم نشست فیلم "متری شیش و نیم"
مقایسه فیلم ابد و یک روز و متری شش و نیم
مقایسه فیلم ابد و یک روز و متری شش و نیم
جوان 24 ساله مواد فروشی که 11 هزار میلیارد پول داشته
جوان 24 ساله مواد فروشی که 11 هزار میلیارد پول داشته
عصبانیت احسان کرمی از برخورد یکی از خبرنگاران
عصبانیت احسان کرمی از برخورد یکی از خبرنگاران
مراسم فوتوکال فیلم "متری شیش و نیم" با حضور عوامل
مراسم فوتوکال فیلم "متری شیش و نیم" با حضور عوامل
معرفی فیلم متری شیش و نیم
معرفی فیلم متری شیش و نیم
ویدئویی از پشت صحنه فیلم «متری شش و نیم»
ویدئویی از پشت صحنه فیلم «متری شش و نیم»