گالری ویدیو سر بر شانه آسمان (1389)

تیزر دوم مستند «سر بر شانه اسمان»
تیزر دوم مستند «سر بر شانه اسمان»
تیزر اول مستند «سر بر شانه اسمان»
تیزر اول مستند «سر بر شانه اسمان»