گالری ویدیو بنفشه آفریقایی (1396)

ارتباط تصویری با فاطمه معتمدآریا در نشست خبری فیلم بنفشه آفریقایی
ارتباط تصویری با فاطمه معتمدآریا در نشست خبری فیلم بنفشه آفریقایی
اکران فیلم سینمایی بنفشه آفریقایی ساخته مونا زندی حقیقی در پردیس ملت
اکران فیلم سینمایی بنفشه آفریقایی ساخته مونا زندی حقیقی در پردیس ملت
تیزر بنفشه آفریقایی
تیزر بنفشه آفریقایی
نقش آفرینی فاطمه معتمدآریا در "بنفشه آفریقایی"
نقش آفرینی فاطمه معتمدآریا در "بنفشه آفریقایی"