گالری ویدیو سعید ملکان

توضیح بهرام توکلی و سعید ملکان درباره برکناری امیر جدیدی از «غلامرضا تختی
توضیح بهرام توکلی و سعید ملکان درباره برکناری امیر جدیدی از «غلامرضا تختی
صحبت های سعیدملکان بعدازدریافت جایزه بهترین چهره پردازی
صحبت های سعیدملکان بعدازدریافت جایزه بهترین چهره پردازی
صحبت های سعید ملکان بعد از دریافت جایزه بهترین چهره پردازی
صحبت های سعید ملکان بعد از دریافت جایزه بهترین چهره پردازی