گالری ویدیو سوگل خلیق

اعتراض بهزاد فراهانی به تفاوت دستمزدش با نوید محمدزاده در نشست سریال دلدار
اعتراض بهزاد فراهانی به تفاوت دستمزدش با نوید محمدزاده در نشست سریال دلدار
اولین آنونس سریال «دلدار»
اولین آنونس سریال «دلدار»